Per 1 april 2018 heeft heeft Calltech B.V. haar activiteiten gestaakt.

Wij willen onze klanten bedanken voor hun vertrouwen.

Voor vragen over ons portfolio kan contact opgenomen worden met ons via calltech@esoxict.com

Met vriendelijke groeten,

Paul, Wilfred, Corne